«Vi ser frem til at Outland og Leko Matter flytter inn i nybygget i Håndverksveien»

Byggetrinn 2 i Håndverksveien er snart ferdig

Byggetrinn 2 er på ca. 2 500 m2 og er fullt utleid til Leko Matter og Outland.

Det er pågående utleieprosess for byggetrinn 3 som har et areal på ca. 3 000 m2, ta kontakt hvis dere ønsker å leie i dette byggetrinnet.