Your browser doesnt support canvas!

)
«Realkapital Investor - Vi skaper gull av murstein»

Vår visjon om å skape gull av murstein sier noe om hvem vi er, hva vi gjør og hva vi forsøker å oppnå. Verdier skapt skal komme leietakere, eiere og eiendommens lokalsamfunn til gode.


Våre eiendommer

Fornebuveien 1-3

Kontoreiendom på Lysaker

Drammen Industribygg

Kombinasjonseiendom i Drammen

Trikkestallen på Sagene

9 200 m2 kontor og treningsareal

Hauketo Senter

Nærsenter i Oslo

Industrigata 1

12 000 m² Logistikkeiendom i Lier

Jessheim Næringspark

5 bygg på Jessheim

Beddingen 8

Kontorseksjoner på Aker Brygge

Grønland 34

6 700