CASE STUDIES

Tøyen Torg

Transformasjon av knutepunkt i Oslo