Investeringsfilosofi

Vi skal skape gull av murstein. Visjonen forteller noe om hvem vi er, hva vi gjør og om målsettingen vi ønsker å oppnå som selskap og på hver enkelt eiendom.

INVESTERINGSFILOSOFI

Vår investeringsfilosofi er å kjøpe næringseiendommer som representerer et potensial utover det forventede. Det kan handle om å være tidlig ute i et område, skape unike konsepter som treffer markedet eller ta finansielle og bygningsmessige grep.

Vi kjøper også kontantstrømseiendommer, men kun der eiendommens evne til å være utleid over tid er høy og alternativ bruk er tilstede. Kompetansen og erfaringen fra utviklings- og value-add eiendommer er helt sentral når vi skal kjøpe kontanstrømseiendommer. Lange og trygge kontantstrømmer er gode men enda bedre om de forblir lange, og kanskje finnes det ytterligere potensial i eiendommen. Skulle leietakere flytte ut er erfaring og kunnskap fra utfordrende eiendommer viktig for å reskape kontantstrøm og verdier.

Engasjement og initiativ

Det som motiverer oss er utfordringer og det å skape muligheter. Vi er engasjerte og tar initiativ. Vi vet at verdier skapes når man er aktivt til stede i utviklingen og forvaltningen av eiendommene. Det er dette vi er kjent for, og det er her vi kan bidra til å gi investorer merverdi.

Fleksibilitet til å handle raskt

Vi jobber tett sammen i små prosjektbaserte team, og inspirerer hverandre til å levere mer enn forventet. Måten vi jobber på gjør oss svært fleksible, og vi kan gripe muligheter med en gang de oppstår.

Investeringen i 3 faser

Vi deler investeringen i 3 faser: kjøp, utvikling og exit; alle sentrale i hvordan vi genererer resultater over tid.

Å finne de riktige investeringene handler mye om å ha tilgang på mange muligheter; gjennom nettverk, i det åpne markedet og oppsøkende aktiviteter for deretter å ha effektive mekanikker og systemer for å vurdere mulighetene. For å kjøpe én eiendom har vi gjerne valgt bort 49 andre i utvelgelsesprosessen.

Vi er svært opptatt av at det er leietakeren som er kunden i eiendommene våre og at de er fornøyd med oss som forvalter og eier. Ved kjøp gjør vi grundige analyser av leietakerne, markedet de opererer i og hva som skal til for at de skal kunne fortsette å leie i eiendommen.

Når eiendommen først er overtatt kommer fasen der vi skal gjennomføre den forretningsplanen vi har lagt til grunn i kjøpsfasen.  Ved å ha den riktige verktøykassen med kunnskap, erfaring, handlekraft og finansielle midler, muliggjør vi å skape gull av murstein.

Exit fasen er viktig for å synliggjøre verdier. Eiendommene skal optimalt selges når markedet er godt, eiendommene er fullt utviklet eller at andre miljøer med sin kompetanse kan synliggjøre ytterligere verdier. Vi har solid erfaring og kompetanse for å sikre en riktig exit, både mtp tidspunkt og verdier.

HØYE KRAV TIL AVKASTNING

I Realkapital Investor er vi på kontinuerlig jakt etter de beste investeringsobjektene i markedet, og vi har et unikt tverrfaglig team som hele tiden vurderer risiko og muligheter.

Les om realiserte eiendommer under Referanser.

Vår investeringsfilosofi er å kjøpe eiendommer som representerer et potensial utover det du kan forvente til vanlig.