Nytt Prosjekt i sentrum av Oslo

Kristian Augusts gate 7A

Realkapital Investor har tilrettelagt et nytt prosjekt på vegne av Karlander Invest i Kristian Augusts gate 7A. Eiendommen består av ca. 1 500 m2 kontor- og serveringsarealer, og ligger tett på det prestisjefylte utviklingsprosjektet på Tullinløkka. Øst for eiendommen ligger det nye regjeringskvartalet, som ved ferdigstillelse vil være Oslo’s viktigste knutepunkt for offentlige leietakere.