Salg av Mølla Storsenter

NAF Gårdene har solgt sin 50% aksjepost i Mølla Senter til Tema Eiendom

Tema Eiendom AS og NAF Gårdene AS har eid Mølla Senter AS som likeverdige partnere siden etableringen i 2009. Mølla Senter ble etablert da eiendommer eid av de respektive ble slått sammen som følge av byggingen av kjøpesenteret slik vi kjenner det i dag. Eiendommen er på totalt 16 570 kvm, samt parkeringshus for ca 250 biler (7 860 kvm) i fellesskap med Ringsaker kommune.

Mølla har 34 leietakere innenfor handel, tjenesteytende og kontor, og leietakerne kan vise til omsetningsvekst hvert eneste år siden oppstarten. Senterets omsetning forventes å passere 500 MNOK i 2023.

Som følge av strategiske vurderinger i NAF Gårdene har selskapet valgt å utrede muligheten for realisasjon av enkelte eiendommer i den brede porteføljen som man besitter. Mølla Senter ligger litt utenfor det geografiske kjerneområdet, og det ble av denne grunn identifisert som et mulig salgsobjekt. Underveis i prosessen fant man kjøperen i samarbeidspartneren Tema Eiendom. Denne løsningen anses som veldig bra for kontinuiteten i senteres drift og utvikling, og anses som det beste for leietakere, kunder og lokalmiljøet. For oss som selger er det også hyggelig å selge til en god partner over mange år sier Einar Bratten, Daglig Leder i NAF Gårdene AS.

Når NAF Gårdene valgte å selge sin aksjepost i Mølla Senter, er Tema Eiendom svært fornøyd med å ha landet aksjekjøpsavtalen sier Stian Molstadkroken, Administrerende Direktør i Tema Eiendom. Partnerskapet har vært meget fruktbart og utviklende for begge parter, og vi takker for samarbeidet over mange år. Tema ser frem til å utvikle Mølla Senter videre til glede for leietakerne, kundene, Brumunddal og Ringsaker kommune.

På vegne av eierne i NAF Gårdene vil vi takke for samarbeidet i vår eierperiode og synes Mølla Senter har fått en bra leietakermiks, med flere spennende nye konsepter som vil gjøre senteret godt rustet for fremtiden. Vi ønsker Tema Eiendom Lykke til med videre forvaltning og eierskap sier Andreas Jansen, Administrerende Direktør i Realkapital Investor.