Haugesund Handelsinvest

  • 2 næringslokaler i Haugesund (A- og C-lokasjon)
  • Eiendomsobjekt: Value Add
  • IRR: 16,0 %
  • Investeringsperiode: 6,0 år

Fakta

Eiendomsobjekt

Value Add

Leieareal

15 673

Investert

2007

Realisert

2013

Kjøpssum

NOK 73 000 000

Salgssum

NOK 88 847 788

EK-Multiplikator

2,7x

Investeringsperiode

6,0 år

Avkastning IRR

16,0%


Andre solgte eiendommer

Storgata 5-7

Kontoreiendom med handel og servering i Oslo sentrum

Breivollbyen

Fem eiendommer på Alna

Røykenveien 70

7 500 m2 kombinasjonseiendom i Aske

Eikveien 19 og 20

Lager/verkstedeiendommer i Drammen

Drammensveien 211-213

24 000 m2 langs E18 ved Skøyen

Beddingen 8

Kontorseksjoner på Aker Brygge