«Realkapital Investor var prosjektleder for utvikling og gjennomføring av bygulv-transformasjon Tøyen Torg»

Tøyen Torg

Realkapital Investor var prosjektleder for utvikling og gjennomføring av transformasjonen Tøyen Torg. På ett av Oslos største knutepunkt, lå Tøyen der som en uslepen diamant.

Ny energi måtte tilføres og et helhetlig konsept og plan for oppgraderingen ble skapt for nye Tøyen Torg.

Tøyen Senteret slik det var før oppgradering

 

Realkapital Investor kjøpte Økernveien 9 og senere Økernveien 11-13 på Tøyen i henholdsvis 2008 og 2011 med en ledighet på tilsammen 24 000 m².

På kjøpstidspunktet lå Tøyensenteret brakk, og var preget av utdaterte konsepter og tomme, mørke butikklokaler med rullegitter. Et ugjestmildt sted som var utrygt etter mørkets frembrudd. Utleie av kontorene forutsatte at noe ble gjort med stedets omdømme og bygulvet. Sammen med de andre gårdeierne rundt torget ble det dannet et eierforum, som ble enig om en helhetlig revitalisering.

 

Vår visjon var å revitalisere senteret til en attraktiv møteplass, med yrende kulturliv, urbane spisesteder og handel, for bydelens beboere.

 

«Mørke smug og et ubrukt torg skulle få nytt liv med lysende kafeer og butikker. Et omfattende design- og eksteriørgrep skulle gi Tøyen fornyet energi, gjenspeilet i konseptets gullfasader og det røde signaldekke.»

Bydelen fikk sin møteplass, og Tøyen Torg er nå et av de hippeste in-steder i Oslo Øst. Prosjektet involverte mange politiske prosesser, og ble et vesentlig bidrag i Tøyen-Løftet. Oppgraderingen har skapt positive ringvirkninger i en svært belastet bydel. Tomme lokaler ble gradvis fyllt opp med aktører som turte å satse.

Gårdeiere  fullførte sin del av oppgraderingen i 2015, med gullfasader og baldakiner, belysning og fjerning av rullegitter, ny profil og beskiltning. Samtidig har de tilført Tøyen urbane kafeer og spisesteder, barer og et nytt bibliotek trekker mange til Tøyen dagtid som kveld. Nå er det liv på torget og kontorlokalene er forlengst utleid på lange kontrakter.

Torget blir ferdigstilt sommer 2018, da vil Oslo Kommune ferdigstille sin del av oppgraderingen som er selve torgflaten. Det røde dekket er erstattet med et teppe og funksjonell møblering.

 

"Det er viktig at vi ser på denne transformasjonen som unik i byutviklingssammenheng, og må ikke sammenlignes med andre utviklingsprosjekter med én eier"

 

Mange som ikke har vært en del av denne prosessen, har vært utålmodige med at det har tatt tid. Vi mener at 5 år fra eierforum ble dannet, er kort tid sett i lys av hvor belastet Tøyen var og at dette handler om transformasjon av en hel bydel.

Det viktigste er at Tøyen Torg har blitt en suksess. Det har vært en komplisert prosess med en fragmentert eierstruktur med ulike interesser.

Det mange ikke vet er at selve Torgflaten ble en del av Tøyenløftet, og ble satt på hold. Sett i bakspeilet har det kun gjort prosjektet bedre med brukermedvirkningsprosess og en enda sterkere lokal forankring.

Slik blir nye Tøyen Torg når det blir ferdig sommer 2018

Og dette er status per september 2018. Et yrende liv og flere nye serveringssteder


Andre solgte eiendommer

Ingeniør Rybergs gate 44

Kombinasjonseiendom på Åssiden i Drammen

Professor Birkelands vei 21

Lagerbygg rett ved IKEA på Furuset

Kongens gate 5

Hotell i Kvadraturen

Rådhusgata 9

Kontorbygg i Kvadraturen

Rolf Olsens vei 30-32

Næringspark på Åråsen

Ingeniør Rybergs gate 101

Kombinasjonseiendom på Åssiden i Drammen