Vitaminveien 1 - STOROGÅRDEN

  • Eiendomsobjekt: Kontor
  • IRR: 61,0%
  • EK x 1,9,0
  • Investeringsperiode: 14 mnd

Eiendommen har en meget sentral beliggenhet med Storo T bane, trikker, busser og avkjøring fra ring 3 til Storo/Nydalen grensende til eiendommen.

9 etasjer + 3 garasjeplan, meget god parkeringsdekning. Hovedleietakere er Sector Alarm, Ge Healhtcare og Statped. Eiendommen er oppført i 2002.

Realkapital Investor ønsker å videreutvikle eiendommen og se på muligheter for utvidelse og oppgradering av areal til glede for eksisterende og nye leietakere.

Eiendommen har en meget god beliggenhet midt på Ruters syvende mest brukte stoppested samt umiddelbar nærhet til Ring 3.

Storo og Nydalen smelter sammen til ett området og kan tilsammen tilby ett bredt utvalg av tjenester og funksjoner. Handelshøyskolen BI med sine 18.000 studenter, Oslo største kjøpesenter, Norges størte kinosenter er under bygging, hotell, restauranter, studentboliger, kontorcluster for mange ulike brukere og mye mer.

Fakta

Storo/Nydalen

Langs ring 3 og på kollektivknutepunkt midt på Storo

21.000 kvm, kontor/handel/parkering

Utviklingspotensial

Kjøpt 2017

Ansiktsløft! Ny hovedinngang planlegges mot Storokrysset, her blir det velkomstsone, kaffebar/cafe, personalretaurant på dagen og nabolagsrestaurant på kvelden

Gangbroen mellom bygningskroppene utvides, kantinen flyttes ned på bakkeplan og blir restaurant for ansatte og eksterne

Ny fasade planlegges mot Storokrysset/Vitaminveien - fargesetting av fasade og profilering er allerede på plass, glassfasade i 1 etg som del av ombygging i 2018

Slik så bygget ut ved kjøp - i gul og brun tegl


Kontaktpersoner


Andre solgte eiendommer

Storgata 5-7

Kontoreiendom med handel og servering i Oslo sentrum

Breivollbyen

Fem eiendommer på Alna

Røykenveien 70

7 500 m2 kombinasjonseiendom i Aske

Eikveien 19 og 20

Lager/verkstedeiendommer i Drammen

Drammensveien 211-213

24 000 m2 langs E18 ved Skøyen

Beddingen 8

Kontorseksjoner på Aker Brygge